Vykurovanie chát a chalúp

Vykurovanie chát a chalúp Rekonštrukcia murovanej chalupy či drevenice nás istotne prinúti porozmýšľať nad tým, akým spôsobom budeme zrenovovanú stavbu vykurovať. Možností máme viacero, no jednoznačná odpoveď neexistuje, takže konečné rozhodnutie je len na našom úsudku. Musíme vziať do úvahy najmä to, aké palivo budeme používať a ako rýchlo chceme mať v objekte teplo.

Aké palivo je najlacnejšie
Pri zvažovaní vhodných palív musíme porovnávať ich cenu s tepelnou energiou v kWh. Tá udáva, aké množstvo tepla sa uvoľní z paliva za určité časové obdobie. Spolu s tepelnou energiou si všímame aj výhrevnosť, ktorá zas ukazuje, aké množstvo tepla môžeme získať z kilogramu, litra alebo metra kubického paliva.

Prvky vykurovacieho systému
Vykurovací systém pozostáva zo
– zdroja tepla,
– potrubného rozvodu s rozličnými armatúrami,
– vykurovacích telies, prípadne plôch,
– riadiaceho systému s príslušnými akčnými prvkami merania a regulácie.
Pri rekonštrukcii kúrenia je najlepšie vychádzať z diagnostiky skutkového stavu. Ak chceme skutočne ušetriť a zabezpečiť návratnosť investície do vykurovacieho systému, nechajme si vypracovať odborníkmi analýzu spotreby a projekt.

Kozub
Vykurovanie chát a chalúp 6Ak si chceme v rámci rekonštrukcie chalupy či chaty postaviť kozub, najťažšiu úlohu máme pri jeho výbere a optimálnom umiestnení. Najčastejšie býva v rohu miestnosti, zarovno steny alebo vo výklenku. Kozuby staviame s portálom otvoreným na jednu, dve alebo tri strany. Obľúbený je aj voľne stojací kozub so zaveseným komínom v strede miestnosti. Konštrukcia otvorených kozubov je najjednoduchšia. Pred výberom typu a rozmerov zistíme potrebný tepelný výkon kozuba. Ak je komín už postavený, berieme do úvahy jeho technický stav a rozmery. Tu platí, že by sme mali stavať kozub s uzatvoreným ohniskom. Ak sa rozhodneme pre nový komín, môžeme si urobiť aj kozub s otvoreným ohniskom.

Typy kozubov a ich umiestnenie
Kozub má významnú priestorotvornú funkciu. Najväčší obdiv vyvoláva ako voľne postavený. Nikdy ho neumiestňujme za dvere obývacej izby alebo do rohu pracovne. Nezabúdajme, že kozub je organická súčasť priestoru na odpočinok a na komunikáciu medzi ľuďmi. Preto je žiaduce, aby stál oproti oknu. Môžeme si vybrať kozub s otvoreným alebo s uzatvoreným ohniskom. Väčšiu účinnosť má však teplovzdušný kozub. Dvojstranný, trojstranný alebo úplne otvorený kozub rýchlejšie odovzdáva teplo svojmu okoliu. Murovaný kozub zo šamotu má bez použitia kovových materiálov pomerne jednoduchú konštrukciu. Šamot akumuluje teplo z otvoreného ohňa a postupne ho odovzdáva do miestnosti. Vyhriate teleso kozuba predĺži čas vyhrievania priestoru a s ním aj efektivitu kúrenia. Vďaka svojej relatívne veľkej pórovitosti zadržiava v sebe teplo a po skončení kúrenia ho uvoľňuje ešte niekoľko hodín.

Vonkajšie a kombinované kozuby
Kozub je okrasou horskej chaty. Ak si však chceme efekt blkotajúcich plameňov vychutnávať aj vonku, riešením je postaviť si kozub z vonkajšej strany chaty. Novovzniknutý komín zmení architektonický vzhľad celej chaty. Kotvíme ho do obvodového múru a pevne spojíme s už jestvujúcim komínom. Iným riešením je, ak jestvujúci komín pôvodného kozuba odstránime a postavíme pre oba kozuby spoločný komín so samostatnými prieduchmi. Tvar, materiál a základy vonkajšieho kozuba i komína musíme zladiť s existujúcou stavbou. Príjemne pôsobí komín postavený z klinkerových tehál (tzv. zvoniviek).

Vykurovanie chát a chalúp 3Najjednoduchšia konštrukcia kozuba je, ak komín nemá dymovú klapku. Po vyhotovení a izolovaní základov vymurujeme podmurovku. Na ňu založíme betónovú platňu zo žiaruvzdorného betónu. Ohnisko i dymovú komoru vybudujeme zo šamotových tehál. Na murovanie použijeme šamotovú maltu (pre kozuby v exteriéri nikdy nepoužijeme hlinenú maltu). Ostatné časti kozuba i komína vymurujeme zo zvoniviek. Komín ukončíme ležatým nadstavcom v tvare polvalca ukotveného k štyrom (šiestim) kovovým tyčiam.

Teplovzdušný kozub a kozubová vložka
Významnou vlastnosťou teplovzdušného kozuba je možnosť vykurovať jedným zdrojom tepla viac miestností. Vzduch, ktorý sa zohrieva medzi dvoma stenami obvodového plášťa kozuba sa špeciálnymi otvormi a ohybnými prieduchmi – hadicami z hliníka alebo oceľového plechu – vedie k okolitým stenám a otvormi v nich sa vháňa do susedných miestností. Podstatnou časťou teplovzdušného kozuba je kozubová vložka. Vyzerá ako plechový alebo liatinový sporák so zasklenou prednou stenou. Žiaruvzdorné liate keramické sklo odoláva teplote 850 °C. Vďaka nemu si môžeme užívať pohľad na mihotanie plameňa, počujeme praskanie dreva, a pritom z kozuba nevyletujú iskry, resp. sadze, ako pri otvorených kozuboch s veľkým portálom a širokým komínovým prieduchom. Sklo ostáva čisté, lebo ho neprestajne „oplachuje“ prúd vzduchu. Spotreba paliva je výrazne nižšia ako pri otvorenom kozube. Ak má byť kozub základným zdrojom tepla v objekte, na kozubovej vložke by sme nemali šetriť. Tepelný výkon vložiek z oceľového plechu sa pohybuje okolo 5 až 13 kW. Oproti nim masívne liatinové vložky dosahujú výkon až do 26 kW, čo pri kvalitných stavebných materiáloch stačí na vykurovanie 500 m3 priestoru.

Vykurovanie chát a chalúp – Hospodárna spotreba
Niektoré vložky udržia oheň po jednom priložení celú noc (až 10 hodín). Spotreba paliva sa pri výkonných vložkách pohybuje okolo 5 kg za hodinu, čo predstavuje približne jedno veľké poleno. Teplovzdušný kozub dokáže veľmi rýchlo ohriať vzduch v miestnosti, takže sa hodí do prechodne obývaných budov, ako sú chaty a chalupy. Na vykurovanie jednej miestnosti stačia aj plechové alebo liatinové kozubové kachle, ktoré majú podobné tepelné a výkonové parametre ako kozubové vložky. Plameň môžeme sledovať cez dvierka vyložené sklom. Ak máme v objekte zavedený plyn, môžeme si vytvoriť ilúziu tradičného kozuba aj kanadskými plynovými kachľami. Výhody sú zrejmé – nemusíme prinášať a prikladať palivo a vynášať popol.

Kotolňa v obývačke
Niektoré vložky majú duté liatinové rebrá, v ktorých prúdi voda a zohrieva sa. Ňou môžeme vykurovať miestnosti klasickými radiátormi. Pri montáži vložky však musíme dbať na to, aby sme správne vyhotovili vodné spoje. Vodu vo vykurovacom okruhu musí poháňať čerpadlo. Vodný okruh z vykurovacej vložky môžeme pripojiť na existujúci systém centrálneho vykurovania a v prípade potreby vyhrievať celú chalupu teplom z kozuba. K týmto vložkám sa predáva aj elektronická regulácia a celý rad bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú súčinnosť s plynovým či elektrickým kotlom, takže sa nám už nestane, že sa ráno prebudíme vo vymrznutej miestnosti.

Kachľové pece
Vykurovanie chát a chalúp 5Sú pekným doplnkom interiéru chaty aj chalupy. Kachľové pece sa dostávajú do popredia ako ekologicky a ekonomicky výhodný zdroj tepla. Stavba kachľovej pece v dome nie je až takou náročnou investíciou, ako by sa mohlo zdať. Pritom má životnosť aj 100 rokov. Pri správne navrhnutej peci môžeme z kilogramu dreva získať 3,5 kWh energie. Hlavnou prednosťou kachľovej pece je akumulácia tepla. Ťažká akumulačná pec s hrúbkou steny 18 a viac centimetrov, projektovaná na spaľovanie dreva pri vysokých teplotách (1 000 °C) dosahuje účinnosť spaľovania 80 až 85 %. Toľko sa využije z celkovej vykurovacej energie obsiahnutej v dreve. V peci sa kúri jednu, najviac dve hodiny denne, potom sa vzduchotesne uzavrie a vnútri prebieha tzv. pyrolýza dreva. Pretože toto spaľovanie je takmer dokonalé, popol treba z pece vymiesť iba raz za dva mesiace. Z plášťa pece sála naakumulované teplo až 24 hodín. Množstvo dreva, ktoré sa spáli v peci, je 4 až 9 kg za hodinu. Aj obyčajné stojaté kachle majú veľmi dobrú výhrevnosť a svoju teplotu si udržia po celú noc.

Zdravé teplo
Prevažná časť tepla z kachľovej pece sa šíri sálaním – vyžarovaním dlhovlnného tepelného žiarenia, podobného slnečnému žiareniu. Od neho sa zohrievajú rovnomerne všetky povrchy v miestnosti a vytvára sa tak vyrovnaná tepelná zóna. Preto nie je potrebné prekurovať miestnosť, ak chceme cítiť tepelnú pohodu. Stačí teplota 19 až 20 °C. Okrem toho sálavé teplo pozitívne pôsobí na metabolizmus a psychiku človeka.

Podlahové vykurovanie
Systémy rúrkového podlahového vykurovania fungujú na základe nízkych teplôt povrchu podlahy. Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým rozložením teplôt po celej ploche miestností, keď v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu asi o 2 až 4 °C nižšia ako pri nohách. Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa pocit komfortu dostaví pri nižšej teplote. Môžeme ju znížiť o 1 až 2 °C, čo umožní ročnú úsporu energie 10 až 19 %. Táto hodnota sa zvyšuje vo vysokých miestnostiach až na 25 %. Aj napriek tomu, že nízkoteplotné podlahové vykurovanie je z hľadiska investícií náročnejšie o 20 až 30 %, ostáva progresívnym spôsobom vykurovania s reálnou cenovou návratnosťou.

Podlahové krytiny
Pri tepelno-technickom výpočte podlahového vykurovania musíme zohľadniť odpor, ktorý vedeniu tepla kladie podlahová krytina. Tepelný odpor podlahovej krytiny by mal mať maximálnu hodnotu R = 0,15 m2 . K/W. To je približne hodnota odporu koberca s hrúbkou 10 mm, ktorý je prilepený k podlahe. Tenké drevené parkety (10 mm) majú tepelný odpor trikrát menší a fólia z PVC (5 mm) sedemkrát menší. Pri parketách treba rátať s pribúdajúcimi škárami. Minerálne podlahové krytiny, ako sú kameň alebo keramické podlahové krytiny, sú pre podlahové vykurovanie najvhodnejšie. Pri hrúbke 10 mm a tenkom maltovom lôžku (2 mm) majú pätnásťnásobne nižší odpor ako koberec. Podlahové krytiny z plastov a textílií by sme mali prilepiť. Kobercové krytiny by mali mať na zadnej strane označenie „vhodné na podlahové vykurovanie“.

Elektrické podlahové vykurovanie
Vykurovanie elektrickou energiou je vysoko účinné a komfortné na prevádzku. Na podlahové vykurovanie ho môžeme využiť ako hlavný alebo občasný zdroj tepla. V chate alebo chalupe môžeme pomocou neho vyhrievať len určité časti miestností a vytvoriť tak tzv. tepelné ostrovy. Elektrické odporové káble môžeme použiť aj na ochranu pred zamŕzaním potrubí, zvodov a strešných žľabov, na temperovanie skleníkov a parenísk a pod.

Aký kotol si kúpime
Pri výbere vhodného kotla je viacero dôležitých faktorov: zdroj energie, spôsob vykurovania budovy, možnosť pripojenia kotla na komín a podobne. Kotly musia mať vyvážený odvod spalín s dobrým ťahom, aby ich prevádzka bola bezpečná a hospodárna. Preto novšie typy majú usmerňovače ťahu. Kotly napojené odťahom do fasády (cez stenu) nemajú dostatočný ťah, preto majú zvyčajne doplnkový ventilátor integrovaný v kotle. Kotly s modernou konštrukciou majú rôzne vylepšenia – automatickú reguláciu, elektromagnetickú predúpravu vody, umelé vírenie vody v kotle, aby sa zamedzovalo usadzovaniu kalov, vodného kameňa atď.

Vykurovanie chát a chalúp 10Kritériá si určujeme sami

Pri výbere najvhodnejšieho kotla sa môžeme orientovať podľa:

• umiestnenia (stacionárne, závesné);

• spôsobu prikladania paliva (ručné, poloautomatické alebo plnoautomatizované);

• druhu paliva (na elektrickú energiu; na plyn – zemný, svietiplyn, propán-bután; na kvapalné palivo – ľahký alebo ťažký vykurovací olej, resp. mazut; na tuhé palivá – čierne a hnedé uhlie, lignit, brikety, koks; na bio­palivá – mäkké a tvrdé drevo, drevný a iný bioodpad);

• odvodu spalín (s otvorenou spaľovacou komorou a odvodom spalín do komínového telesa; s uzatvorenou spaľovacou komorou – turbo­kotly, ktoré odvádzajú spaliny cez vnútornú rúru dvojplášťového kovového potrubia);

• prívodu vzduchu (otvorené – spaľovací vzduch nasávajú priamo z miestnosti, v ktorej sú umiestnené; uzatvorené – turbo – nasávajú vzduch na spaľovanie cez medzikružie dvojitého potrubia alebo zvláštnym prívodom cez obvodový plášť budovy;

• odovzdávania tepla (vodorúrkové – voda je v rúrkach a spaliny prúdia okolo nich; žiarorúrkové – spaliny prúdia cez rúrky umiestnené v kotle s vodou).
Kotol na drevo
Ak sme sa rozhodli vykurovať drevom, môžeme využiť splynovací kotol. Pre dokonalé spaľovanie produkuje veľké množstvo tepla (s účinnosťou až 85 %) a v útlmovom režime vydrží 12 až 16 hodín bez obsluhy.

Kondenzačný kotol
Pri horení akéhokoľvek paliva vznikajú spaliny. Tie obsahujú okrem CO2 aj značné množstvo vodnej pary. V nej je naakumulované teplo, pretože na premenu litra vody na paru sa spotrebuje 539 kcal tepelnej energie. Túto energiu môžeme získať nazad, ak sa nám podarí vodu kondenzovať tak, aby nám v prídavnom zariadení nepredhrievala vodu, ktorá prichádza do kotla, ale zohrievala teplú vodu. Týmto spôsobom ušetríme až 7 % paliva.

Zdroj: Urob si sám