SLUŽBY


obr_sluz

Revízie komínov

Podľa požiarneho zákona 199/2009 a vyhlášky 401/2007 pred uvedením spotrebiča a komínu do prevádzky.

Čistenie komínov

Pravidelnosť určuje vyhláška 401/2007. Prevádzkujeme moderným čistiacimi zariadeniami a sadze odsávame priemyselným vysavačom.

Monitorovanie komínov

Používame komínovu kameru na 20m lamináte s možnosťou záznamu na DVD a pod.

Vložkovanie komínov

Jedná sa o vloženie vložky do murovaného komínu zvyčajne antikorom. Vložka musí byt diletačne oddelená od komínového plášťa.

Kalibrácia komínov

Kalibráciu prevádzame kalibrom aby sme zistili presný vnútorný rozmer murovaného komínu / potrebné vedieť pri vložkovaní kominov / , a zároveň sme z vnútra komínu odstránili maltové chrasty a výčnelky.

Montáž fasádnych komínov

Realizujeme výstavbu nových komínových systémom renomovaných svetových výrobcov s certifikátmi. Viacvrstovvý nerezový komínový systém je samostatný komín. Je možné použiť ho v prípadoch, kde z rôznych dôvodov nie je možné použit pôvodný komín. Vyznačuje sa možnosťou výstavby vnútrajškom alebo vonkajškom budovy.

Súdnoznalectvo

Súdny znalec v oblasti vykurovanie a vykurovacie zariadenia. Viac informácií na www.hlavacik.sk

Poradenstvo