Montáž komínov

Realizujeme výstavbu nových komínových systémom renomovaných svetových výrobcov s certifikátmi.

Vložkovanie komínov

Jedná sa o vloženie vložky do murovaného komínu zvyčajne antikorom. Vložka musí byt diletačne oddelená od komínového plášťa.

Čistenie komínov

Pravidelnosť určuje vyhláška 401/2007. Prevádzkujeme moderným čistiacimi zariadeniami a sadze odsávame priemyselným vysavačom.

Revízie komínov

Podľa požiarneho zákona 199/2009 a vyhlášky 401/2007 pred uvedením spotrebiča a komínu do prevádzky.
Súdny znalec v oblasti vykurovanie a vykurovacie zariadenia
Viac info