… keď teplota prekvapí.

Vedeli ste, že teplota pri horení môže byť veľkým problémom ? Práve tejto veličine by som sa chcel v tomto článku venovať.
V tohtoročnom zimnom mesiaci január som spolu s Marekom Hlaváčikom prijal pozvanie firmy CIKO a spolu sme vycestovali  blízko Prahy v Českej republike do mestečka Predmeřice nad Jizerou. Tu sídli česká firma CIKO so školiacou miestnosťou a hlavne vlastnou skúšobňou. Po úspešnej podrobnej prednáške a živej debate o komínových zostavách, či už keramických, alebo nerezových a o povrchových a prestupových teplotách, ktorá nás mimoriadne zaujala, sme sa občerstvili dobrým rezňom a šalátom a  plynule prešli do reality. Musím povedať, že hneď úvodom nás českí kolegovia šokovali a to tým, že sme vstúpili do skúšobne, v ktorej na nás pozeralo viacero starých spotrebičov, ako napríklad staré peterky, klubovky a v rohu bol pohodený starý sporák. Letmým pohľadom sa na nás pozreli a spýtali sa nás, ktorý spotrebič z tých čo sú tam, by  sme si vybrali na skúšku my. Nechápajúc sme sa na seba pozreli a pohľady sa nám náhodou stretli na najznámejšom „socialistickom“ prežitku – petríku. „Výborne“ – zhodnotili českí kolegovia a usmiali sa na seba. Zobrali petrík a  pripojili ho poctivo presne tak, ako sa bežne pripájajú na surových stavbách dve kolená a približne jeden meter rúry  do najpoužívanejšieho keramického komínu projektovaného našimi projektantmi – DN 200 mm s 90° zaústením. Žmurkli na seba, peterku riadne naládovali papierom a drevom, „však znesie“, podpálili to, dvierka nechali pootvorené, však sa treba na stavbe preobliecť a po kalíšku vypiť, aspoň sa za ten čas zohreje. Českí kolegovia nám nezabudli pripomenúť, že po rozdelení republík v roku 1993 až také zmeny v našich mentalitách nenastali a bolo by dobré, aby sme sa pozreli na hodinky koľko je hodín.

.petrik3 petrik2 petrik1Nechápavo a so smiechom sme pozreli na hodiny a v dobrej nálade sme začuli: „Boľševikovi dávame tak sedem minút.“ Smiali sme sa, no ani neviem na čom, snáď len preto, že panovala dobrá nálada. A zrazu!  Na to puknutie nikdy nezabudnem, bolo ho počuť snáď až na druhú stranu ulice a aj cez rušnú atmosféru. „A je po boľševikovi,“ ozvalo sa zozadu. Čo sa stalo? Zomrel! Ale úplno – úplne. Šamotový T kus roztrhlo po celej dĺžke, či veríte, alebo nie. Trvalo to ani nie šesť minút a bolo po šamotovom 90° T kuse. Stalo sa to preto, že na jednom pomerne malom mieste bol príliš vysoký nárast teploty. Je úplne jedno, od ktorého výrobcu daná tvarovka bola, prasknú totiž úplne všetky. Jediný rozdiel je v čase, kedy praskne. Dokonca keď sa použije tenkostenná izostatická tvarovka, vydrží až „20 minút“ a potom tiež praskne. Izostatická tvarovka odoláva preto lepšie, lebo štruktúra materiálu je homogénna a stena je tenšia a nárast tepla sa lepšie rozloží na väčšiu plochu a tým je vnútorné pnutie menšie. Teraz konkrétne teploty. Spomínaný petrik mal na dymovom hrdle spotrebiča teplotu 950 °C, po prejdení necelého metra jednovrstvovou nerezovou rúrou v sopúchu 780 °C, potom v komíne, po prejdení jedného metra, stále 680 °C a po 3,5 m komína 530 °C. To znamená, že komín bol teplotne mimo hodnôt uvedených v návode, v certifikáte. Toto je krutá realita! Koľkokrát my revízni technici komínov preberáme a kolaudujeme komínové keramické telesá v našej praxi, pri horiacom krbe a nepoznáme minulosť komínového telesa? Pri horiacom krbe, ako skontrolujeme vnútrajšok šamotovej komínovej vložky? Na stavbách, či už v Čechách, alebo na Slovensku, presne takýmto spôsobom sa začína každodenný stavebný deň našich  “pracovníkov”. Preto sa vyvarujme takýchto kolaudácií a neberme na seba zbytočné riziko, pre vidinu zarobených pár eur. Stačí len zavolať majiteľovi objektu a dohodnúť si podmienky pri absolvovaní revízií komínu a to: kedy prídeme, o aký komín sa jedná a to, aby bol komín pri našej obhliadke studený aby sa dal pozrieť komínovou kamerou či endoskkopom. Ak miestni kominár nedisponuje touto technikou možne je načase sa poobzerať po inom kominárovi ktorý je pravidelne preškolovaný napríklad Komorou kominárov Slovenska.  /  www.najdikominara.sk  / 

Ďalším podobným prekvapením bola už v úvode spomínaná teplota. Mám na mysli teplotu, ktorá prechádza zvnútra von, na komínový plášť, ale aj v komínovom prestupe, napríklad cez stenu či strop. Z uvedených príkladov vyplýva, že teplota sa veľmi kumuluje a narastá nad povolené certifikované hodnoty, už pri dĺžke prestupu 20 cm.

Teplota1 teplota5 teplota2

Na priložených obrázkoch zhotovených termo kamerou je viditeľné ako dymovod postupne chladne. Najvyššia teplota je na hrdle krbovej vložky a smerom ku komínu chladne. Akonáhle na dymovod dáme izoláciu simulujúcu prestup, teplota začne znovu stúpať. Väčšina zodpovedných výrobcov nerezových komínov má v certifikáte 
 svojich komínových systémov uvedené: „Komín musí byť odvetraný po celej dĺžke“. To znamená, že výrobca negarantuje kvalitu výrobku pri prehrievaní komína, ak sa na plášti komín neochladzuje odvetraním, alebo keď komín prechádza cez zaizolovaný prestup. Práve vtedy sú odstupné vzdialenosti horľavých materiálov od vonkajšieho komínového plášťa určite niekoľko násobne väčšie ako je uvedené v certifikátoch. Je to viditeľné na obrázkoch, kde drevo vzdialené 5 cm v zmysle certifikátu umiestnené napr. v sklenej vate, je prehriate nad 150 °C, čo je nad jeho zápalnú teplotu. Pozor, hovoríme stále o prevádzkovej teplote spalín, teda do teploty max. 600 °C, to znamená, že pri vyhorení sadzí sa toto drevo 100 % vznieti. Riešením tohto problému je dodatočná izolácia, odolávajúca vlhkosti aj tepelnému zaťaženiu. Vo firme CIKO v takýchto prípadoch používajú materiál PENOSKLO.

IMG_1100
V našej kominárskej praxi najčastejšie riešime teplotu kvôli tomu, aby sa nedostala von a neprehrievala vonkajší plášť komína. No existujú situácie, kde riešime opačný problém.Komínový ťah je vlastne rozdiel teploty a tlaku na dymovom hrdle a ústí komína a práve 
z tohto vyplýva jedna vlastnosť komína a to, udržať potrebnú teplotu v komíne, aby komínový ťah v komíne vôbec bol. V situácii, keď je použitý kotol na spaľovanie peliet, ktorý má výstupnú teplotu okolo 150 °C, bude táto vlastnosť zvlášť dôležitá. Akonáhle sa komín podchladí, teda neudrží teplotu nad rosným bodom, začnú spaliny v komínovom prieduchu kondenzovať a začne vznikať zo sadzí decht, čo je nežiadúce. Preto je veľmi dôležité aj pri spotrebičoch s pomerne nízkou výstupnou teplotou spalín mať na komíne dostatočnú izoláciu, aby sa komín nepodchladzoval. Týmto teda na dnes končíme tému:“ Keď teplota prekvapí“, ale v budúcnosti sa k tejto téme vrátime a preberieme stúpajúcu a klesajúcu teplotu na dymovode v nepriamej úmere na jeho dĺžku.

Spracoval: Daniel Hlaváčik